Toxum və tinglərin səpin və əkin keyfiyyətinə aid standartlar (Toxumun səpin keyfiyyətinə aid standartlar, tingin əkin keyfiyyətinə aid standartlar)

AZS 130-2005

AZS 131-2005

AZS 132-2005

AZS 133-2005

AZS 134-2005

AZS 135-2005

AZS 136-2005

AZS 137-2005

AZS 138-2005

AZS 139-2005

AZS 140-2005

AZS 141-2005