XƏBƏRLƏR

ELANLAR

Bu gün Şəki rayonunda “Dənli və dənli paxlalı bitkilərin toxumluq əkinlərinə aqrotexniki qulluq işlərinə” həsr olunmuş regional müşavirə keçirilmişdir.

Mətbuat ücün acıqlama

Bu gün Şəki rayonunda “Dənli və dənli paxlalı bitkilərin toxumluq əkinlərinə
aqrotexniki qulluq işlərinə” həsr olunmuş regional müşavirə keçirilmişdir. Tədbirdə
nazirliyin məsul işciləri, Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin, Bitki Sortlarının Qeydiyyatı
və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətinin mütəxəssisləri və bölgə fermerləri iştirak
etmişlər. Müşavirənin əsas məqsədi toxumçuluğun elmi əsaslarla inkişaf etdirilməsi,
toxum istehsalında innovativ texnologiyaların tətbiqi, yeni perspektiv sortların əkinlərinin
nümayişi, keyfiyyətli toxum istehsalında aqrotexniki qaydaların düzgün və vaxtında
aparılması, həmcinin tarlada yazqabağı həyata kecirilən aqrotexniki qulluq işləri ilə
əyani tanış olmaq və fermerlərlə fikir mübadiləsi aparmaqdan ibarətdir. Regional
müşavirədə Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətinin şöbə
müdiri Qərib Novruzlu çıxış edərək dövlətin taxilçılığın və toxumçuluğun inkişafına
göstərilən dövlət qayğısından, tətbiq olunan güzəştlərdən danışaraq toxumçuluğun kənd
təsərrüfatının strateji bir sahəsi olduğunu və qarşıda duran əsas hədəfin fermerlərin
keyfiyyətli toxuma olan tələbatının daxili istehsal hesabına ödənilməsi olduğunu
bildirmişdir. Qeyd etmişdir ki, yaz tarla işlərinin başlanması ilə əlaqədar olaraq
aqrotexniki qaydaların düzgün və vaxtında aparılması gələcək bol məhsulun əsasıdır.
Bunula əlaqədər olaraq daim fermerlərin yanında olmaq və onların qarşılaşdıqları
problemlərin yerində həll olunmasını rəhbərlik tərəfindən qarşıya bir vəzifə olaraq
qoyulduğunu nəzərə catdırmışdır..
Eyni zamanda Respublikada 12 Regional Toxum Sertifikatlaşdırma Mərkəzinin
istifadəyə verildiyini və toxumun keyfiyyəti ilə bağlı analizlərin bu mərkəzlərin müasir
avadanlıqlarla təchiz olunmuş laboratoriyalarında aparıldığını bildirərək, fermerləri bu
laboratoriyaların potensial imkanlarından istifadə etmələrini məqsədəuyğun hesab
etmişdir..
Müşavirədə BSQTN DX-nin şöbə müdirinin müavini Murtuzəli Hacıyev
“Toxumluq əkinlərə yazqabağı həyata kecirilən aqrotexniki qulluq işləri”, Əkinçilik ET
İnstitutunun Şəki dayaq məntəqəsinin müdiri Məclum Şükürov” Yeni yüksək məhsuldar
sortların ilkin toxumculuğunun təşkili””, Toxumcu fermer Məhəmməd Hacıyev
“Toxumculuqda mövcud problemlər” mövzularında çıxışlar etmiş və bu sahənin inkişafı
ilə bağlı öz təkliflərini vermişlər.
Müşavirədə iştirak edən fermerlər bu sahədə qarşılaşdıqları problemlər barədə
söhbət açmış, problemlərin həlli ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılmış və onların həll
olunması üçün müvafiq tövsiyələr verilmişdir.
Sonda Əkinçilik ET İnstitutunun Şəki dayaq məntəqəsin təcrübə sahələrinə baxış
kecirilmiş, Yeni istifadəyə verilmlş toxumtəmizləmə qurğuları ilə əyani tanış olunmuşdur.