XƏBƏRLƏR

ELANLAR

Regional Toxum Sertifikatlaşdırma Mərkəzləri fermerlərə xidmət göstərməyə başlayıb

Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətinin Reğional
Toxum Sertifikatlaşdırma Mərkəzlərində cari ildə istehsal olunmuş toxumların
sertifikatlaşdırılmasını həyata kecirmək məqsədilə muvafiq tədbirlər həyata kecirilir .
RTSM-i ən müasir texnoloyi avadanlıqlarla təmin olunmuş ,xidmətin və onun yerli
qurumlarının mütəxəssisləri Sabirabad , Şamaxı, Qax, Tovuz rayonlarında olmuş
laboratoriya avadanlıqlarının quraşdırılması və istifadə olunması qaydaları barədə
işcilərin təlimatlandırılması məqsədilə təlimlər kecmişlər.
2018-ci ildə toxum istehsalçıları tərfindən istehsal olnumuş toxumların
sertifikatlaşdırlması, eyni zamanda toxum istehsalçısı olmayan hüquqi və fiziki şəxslər
tərəfindən istehsal və idxal olunmuş toxumların keyfiyyət analizləri bu Mərkəzlərdə
aparılacaqdır. Diğər RTSM –də təlimlərin kecirilməsi davam etdirilir.