XƏBƏRLƏR

ELANLAR

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətində 28 fevral 2017-ci il tarixində “Yeni bitki sortlarının qeydiyyata alınması və yeni sortlar üçün sifarişlərin təhlili və təkliflər hazırlanması” məqsədilə Dövlət Xidməti nəzdində yaradılmış işçi qrupunun iclası keçirilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında
Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət 
Xidmətinin Bitki Sortlarının Qeydiyyatına aid iclası keçirilmişdir

İclasda işçi qrupunun üzvləri, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitkiçilik şöbəsinin əməkdaşı, Elmi-Tədqiqat İnstitutlarının mütəxəssisləri, sort müəllifləri və Dövlət Xidmətinin əməkdaşları iştirak etmişlər.

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında
Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət 
Xidmətinin Bitki Sortlarının Qeydiyyatına aid iclası keçirilmişdir

İclasda “Bitkilərin yeni sortlarının sınağa qəbul edilməsi, ekspertizası, sınaq və qeydiyyatının aparılması sahəsində Dövlət Xidmətinin 2016-cı ildə gördüyü işlər” geniş müzakirə edilmişdir. 2016-cı il və əvvəlki illərin göstəricilərinə əsasən Respublikanın müxtəlif torpaq-iqlim bölgələri üçün qeydiyyata alınması tövsiyə olunan bitki sortlarının 35-i dənli, taxıl və paxlalı bitkilər, 2-si yem bitkisi, 2si texniki, 101-i tərəvəz, bostan və kartof bitkiləri, 28-i meyvə və kol bitkiləri, 6-sı üzüm bitkisi və 1-ni isə xına bitkisi təşkil etmişdir. (45 bitki üzrə 175sort/hibrid)

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında
Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət 
Xidmətinin Bitki Sortlarının Qeydiyyatına aid iclası keçirilmişdir

İclasda ekspertiza və sınaq nəticələrinə, həmçinin originator müəssisə və təşklatlardan daxil olmuş sənədlərə əsasən 15 bitki üzrə 26 yeni sort və hibridə mühafizə hüququ (patent) verilməsi barədə qərar qəbul edilmişdir.

Belə ki, payızlıq yumşaq buğdanın 6, arpanın 1, tritikalenin 1, mərciməyin 1, yoncanın 1, pambığın 1, pomidorun 2, şirin bibərin 1, tərəvəz lobyasının 1, acı bibərin 3, soğanın 2, yemişin 2, üzümün 2, tut ağacının 1 və xına bitkisinin 1 sortu orginator müəssisələrdən daxil olan sənədlərə və sınaq nəticələrinə əsasən mühafizə hüququ verilən sortlar siyahısına, 149 sort və hibrid isə Azərbaycan Respublikası ərazisində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı üçün istifadəsinə icazə verilmiş sort və hibridlər siyahısına daxil edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında
Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət 
Xidmətinin Bitki Sortlarının Qeydiyyatına aid iclası keçirilmişdir

2016-cı ildə 99 müəssisə, təşkilat və fiziki şəxslər tərəfindəbn 56 bitki və tut ipəkqurdu üzrə 500 yeni sort, cins və hibridlərin, o cümlədən dənli bitkilərin 94, (yem bitkilərinin 5, texniki bitkilər və tut ipəkqurdu hibridlərinin 7, tərəvəz, bostan və kartof bitkilərinin 278, meyvə, üzüm, çay və digər bitkilərin isə 116, sort və hibridləri üzrə Dövlət Xidmətinə sifarişlər daxil olduğunu qeyd olunmuş və onların sınağa qəbul edilməsi tövsiyə edilmişdir.