XƏBƏRLƏR

ELANLAR

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) ilə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətinin birgə həyata keçirdiyi “Azərbaycanda Toxum sektorunun inkişafina dəstək” TCP/AZE/ 3503 texniki yardım layihəsi çərçivəsində 5-9 iyun 2017-ci il tarixlərində Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətinin strukturuna daxil olan Toxum Nəzarəti sektorunun və yerli qurumların (Regional Toxum Sertifikatlaşdırma Laboratoriyaları) əməkdaşları üçün Bakı şəhərində 5 günlük təlim keçirilmişdir. Təlimin işində FAO-nun Azərbaycandakı Tərəfdaşlıq və Əlaqələndirmə Ofisinin Rəhbəri Mələk Çakmak, FAO-nun İsveçli beynəlxalq məsləhətçisi Ulf Nyman iştirak etmişdir.

Bu tədbir 15-19 may 2017-ci il tarixlərdə Şəki rayonunda dənli bitkilər (buğda, arpa) üzrə keçirilən təlimin davamı olmuşdur. Həmin təlimdə tarla nəzarətinin OECD qaydalarına və standartlarına əsasən həyata keçirilməsi nəzəri və praktiki olaraq iştirakçılara nümayiş etdirilmişdir. Bakı şəhərində keçirilən tədbirdə (5-9 iyun 2017-ci il) isə FAO-nun beynəlxalq məsləhətçisi Ulf Nyman tərəfindən təlim iştirakçılarına OECD-nin fəaliyyət istiqamətləri, funksiyası və Beynəlxalq Toxum Keyfiyyət Standartları haqqında geniş məlumat verildikdən sonra, təlim iştirakçılarına toxum istehsalçılarının toxumluq əkinlərinə nəzarətin və kondisiyaya çatdırılmış toxumların sertifikatlaşdırılması üçün zəruri sənədlərin beynəlxalq standartlara uyğun hazırlanmasına dair geniş məlumat verilmişdir.

Təlim iştirakçıları tərəfindən OECD tələblərinə uyğun hazırlanmış Milli “Tarla nəzarəti protokolu” və İSTA tələblərinə uyğun Milli “Toxum keyfiyyət sertifikatı” nın müzakirəsi

OECD tələblərinə uyğun olaraq toxum nəzarəti və sertifikatlaşdırmaya dair məlumat bazasının yaradılması haqqında müzakirə

Təlimin nəticələri müzakirə edilərkən