XƏBƏRLƏR

ELANLAR

Dövlət Sort Sınaq Məntəqələrində sınaqda olan pambıq sortlarının yığımı yekunlaşır

Azərbaycanda ənənəvi kənd təsərrüfatı sahəsi olan pambıqçılığın inkişafı istiqamətində son illərdə ciddi addımlar atılır. Respublika ərazisində pambığa aid əkin sahələri genişləndirilir, yeni məhsuldar sortlar qeydiyyata alınaraq istehsalatda tətbiq olunur. Bu məqsədlə Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətinin müvafiq sort-sınaq məntəqələrində yeni pambıq sortlarına aid sor-sınaq işlərinin aparılması ilə bərabər pambığın istehsalat əkinlərinə də geniş yer verilir.

Salyan Dövlət Sort Sınaq Məntəqəsində pambıq bitkisinə aid 19 yerli və xarici sortlarından ibarət sort sınaq işləri aparılmışdır. Sortlar üzrə ayrı-ayrılıqda fenoloji müşahidələr aparılmış, məhsuldarlıq göstəriciləri təyin edilmiş və kimyəvi analiz aparmaq üçün nümunələr Bakı Kimya Texnoloji Laboratoriyasına göndərilmişdir. Məntəqədə UPOV (Yeni Bitki Sortlarının Mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Konvensiya) metodikasına uyğun olaraq pambıq sortlarının 41 xüsusiyyəti üzrə qiymətləndirmə işləri yerinə yetirilərək fərqlilik, oxşarlıq və sabitlik əlamətləri müəyyən edilmişdir. Bundan başqa Salyan DSSM-də 14.0 hektar sahədə pambıq becərilmişdir və 38.0 ton məhsul əldə edilmişdir. Orta məhsuldarlıq məntəqə üzrə 27.5 s/ ha olmuşdur.

AğdamDövlət Sort Sınaq Məntəqəsində 18.0 hektar sahədə pambıq becərilmişdir. Ümumi olaraq 52.2 ton məhsul toplanmışdır ki, orta məhsuldarlıq məntəqə üzrə 29.0 s/ha olmuşdur.

Kürdəmir  Pambıq Toxumu üzrə Sınaq Məntəqəsində cari ildə 30.0 hektar sahədə pambıq becərilmişdir. Bu günə qədər sahədən 61 ton məhsul toplanılmışdır. Orta məhsuldarlıq 20.1 s/ha olmuşdur.

Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətinin qeyd olunan sort-sıanq məntəqələrində pambıq yığımı davam edir.