XƏBƏRLƏR


FERMERLƏRƏ TOXUMLUQ ƏKİNLƏRDƏ İNNOVATİV TEXNOLOGIYALARIN TƏTBİQİNİN ƏHƏMİYYƏTİ İZAH OLUNUB

FERMERLƏRƏ TOXUMLUQ ƏKİNLƏRDƏ İNNOVATİV TEXNOLOGIYALARIN TƏTBİQİNİN ƏHƏMİYYƏTİ İZAH OLUNUB

2018-10-19

FAYDALI LİNKLƏR